توضیحات درباره کانال نوای مقتل :


کانال مخصوص مرثیه، زیر مجموعه کانال ضامن اشک
توجه : روضه های ارسالی دلیل بر تائید متن روضه ها نیست و عزیزان حتما باید به اسنادش رجوع کنند

@zameneashk

@navayemaqtal

ای دی جهت سوال از مقتل
@m_h_tabemanesh1

تبلیغات و تبادل

@Rashidiirshدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.