توضیحات درباره کانال نمونه دوخت از الگوهای اماده خانم مظفری :


جهت ثبت نام در کانالهای
(نازکدوزی،👚
مانتوهای نیو تکنیک،👘
پیراهن مردانه👔
شلوار،👖
ضخیم دوزی🧥
و خرید الگوهای سایز بندی 🗞
به ایدی زیر مراجعه کنید
@baharzm

برای صحت و اطمینان از کار ما لطفا مطالب کانال را دنبال کنید🙏🙏
@olgo_mozafaryدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.