توضیحات درباره کانال شهر مریوان :


ما برای وقت و چشمان شما
احترام قائلیم…💕
.
خبرنگاری از جنـس شهرونـــــد📝
.
💢بدون وابستگی به هیچ نهاد ، ارگان ، حزب و گروه خاص
.
آماده دریافت سوژه های خبری؛عکس؛مطالب؛انتقاد و پیشنهاد از طرف شما

@Shahr_marivanدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.