کانال سیر کنکور

بچه های کنکوری ، کلی مطالب مشاوره ای رایگان درباره کنکور و انتخاب رشته توی کانال میزاریم. هر روز چک کن😉
سوالی داشتی بپرس.
آی دی شخصی سیر کنکور : http://t.me/Konkour_sir

ورود به کانال
تبلیغ کانال