توضیحات درباره کانال ” رشته حسابداری “✔ :


@javad_habili 👈ادمین

@Iran_102 👈 تبادل و تبلیغات

@z_nikbakht76 👈 ارسال نمونه سوال و مقالات

هنرستان _ دانشگاه _ بازارکار

کد ثبت (شامد) 👈 1-1-70108-61-4-1

کانال ” رشته حسابداری “✔در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.