توضیحات درباره کانال رسمی دورهمی ۴ :


دورهمی سری چهارم

کارگردان: مهران مدیری

@dorehami4_botدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.