کانال رسمی دانشگاه علم و صنعت ایران

کانال رسمی دانشگاه علم و صنعت ایران

🎓 اخبار و اطلاعات دانشگاه علم و صنعت ایران
ارتباط با ما تنها برای ارسال عکس و خبر، نظرات و انتقادات از طریق شناسه تلگرامی زیر. لطفا در مورد مسایل آموزشی و دانشجویی به سایتها و کانالهای معاونتهای مربوطه مراجعه کنید.

✍️ @IUST_PR

کانال رسمی دانشگاه علم و صنعت ایران