کانال رسمى باشگاه مشتریان شهروند

کانال رسمى باشگاه مشتریان شهروند

این کانال در سامانه ساماندهی کانالهای تلگرامی ثبت شده است. جهت استعلام بر روی لینک زیر کلیک نمایید:
http://shamad.saramad.ir/_layouts/ShamadDetail.aspx shamadcode=1-2-2201-61-4-2

کانال رسمى باشگاه مشتریان شهروند

کانال رسمى باشگاه مشتریان شهروند