توضیحات درباره کانال خریدوفروش..بناب.مراغه.ملکان.میاندواب.عجبشیر :


🥀🌻🥀🌻🥀🌻🥀🌻🥀🌻🥀

راهنمای‌کانال👇

@rahnama_bivaseteeee


🅰ارسال اگهی👇

✉️ @Bivaseteeee_Admin
🅱ریپورتیها👇👇

tg://resolve?domain=joinchat/D_QUrz9I-uT3eTEgvFRCHw
⚫لینک گروهمون
👇
tg://resolve?domain=joinchat/D_QUr0LvNIw3Km1KdSYihQ

کانال خریدوفروش..بناب.مراغه.ملکان.میاندواب.عجبشیردر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.