توضیحات درباره کانال خبر کُشتی :


کانال خبر کشتی

📥ارتباط با ادمین

╔══ ❅ೋ❅◆❅ೋ❅ ══╗
🤼‍♂ @wrestlinglrn 🤼‍♂
╚══ ❅ೋ❅◆❅ೋ❅ ══╝

پیچ ما در اینستاگرام 👇

https://www.instagram.com/Sedaye.koshti

کانال خبر کُشتی



در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.