کانال کانال خبر ابهر

کانال کانال خبر ابهر

📡تصاویر خاص خبری را در این کانال دنبال کنید📡
📷📰ارسال عکس,خبر و مطالب و #تبلیغات

@Publicist_abhar
خبر ابهر #پربازدیدترین کانال شهرستان #ابهر، پیام هایتان را به گوش مسئولان میرساند.
📑تولید محتوا جز در قالب شهروند خبرنگار نداریم

کانال کانال خبر ابهر