توضیحات درباره کانال خبری نطنز :


اخبار شهرستان نطنز
@natanz94

کانال خبری نطنزدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.