توضیحات درباره کانال خبری آزادلو :


رسانه آزادلو، آزاد می اندیشد
azadlo.ir
@azadlo_ir

ادمین درج اخبار و تبلیغات:
@ad_as96

مدیر نشریه الکترونیکی و مکتوب آزادلو:
@Ali_ghasemiaan

کانال خبری آزادلودر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.