توضیحات درباره کانال تخصصی دفاع شخصی و سلاح های سرد اصفهان :


آموزش دفاع شخصی. آموزش سلاح های سرد nunchakuu@در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.