توضیحات درباره کانال تحلیلی دورهمی🌟💯 :


سلب مسئولیت خرید و فروش
ارتباط با ادمین
@An12127در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.