توضیحات درباره کانال بندرترکمن :


کانال رسمی بندرترکمن

💥ارسال》تصاویر؛سوژه؛خبر؛حوادث؛ به آیدی های زیر👇
@benyamin_t66
@onagh68


🔺جهت تبادل وتبلیغات👇
@benyamin_t66
✳تبلیغات رایگان نیست حتی شمادوست عزیز✳

💮کدشامد👈1-1-720096-61-4-1
ثبت شده در وزارت ارشاددر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.