توضیحات درباره کانال بم :


@Bam344
اولین صفحه مردمی و مجازی جنوب شرق کشور
گزارشات ، شکایات ، پیشنهادات خود را برای داشتن شهری زیبا و آباد به👇
@sendbam
ارسال کنید
شهر خود را معرفی کنید و زیبایی هایش را با دیگران باشتراک بذارید
با ما در 🔘 مجله مجازی بم بمانید
هر لحظه بروز باشید 📝

کانال بمدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.