توضیحات درباره کانال ایران شهرساز :


لینک گروه‌ها👇

tg://resolve?domain=radiokonkorshahrsaz/2202

انجام پروژه شهرسازی👇

@urbanismproject

کانالهای ایران شهرساز👇

@iranshahrsaz_ch
@shahrsazmemar
@Iranshahrsaznews
@azmooniranshahrsaz
@urbanbook
@urbanproject
@nezamshahrsazi
@radiokonkorshahrsaz

کانال ایران شهرسازدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.