توضیحات درباره کانال انتخاب رشته :


کانال تخصصی انتخاب رشته کنکور سراسری و دانشگاه آزاد
نمونه کارنامه های کنکور در تمامی گروه های آزمایشی

کانال کانال انتخاب رشتهسایت iranich.com فقط تبلیغ کننده است و هیچ مسئولیتی نسبت به کانال های تبلیغ شده ندارد.
در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.