توضیحات درباره کانال ازدواج مذهبیون (سیدالشهدا)با مدیریت حسین :


برای ثبت فرم ازدواج به ایدی مدیر کانال مراجعه کنید

ادمین کانال👈 @innizbgzard50

ایدی کانال tg://resolve?domain=vngvn


جهت ثبت فرم و تبلیغات به ایدی زیر مراجعه کنید

@Derakhshany1در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.