توضیحات درباره کانال ادبیات فارسی دهم یازدهم و دوازدهم :


ما در این کانال سعی بر این داریم تا برای شما دوستان مطالبی را ارسال کنیم که بتوانید از آن به بهترین شکل ممکن بهره ببرید.
در این کانال
توضیحات آرایه‌ها+مثال+آزمون هفته‌ای
نقش دستوری+مثال+آزمون هفته‌ای
قرابت مفهومی+مثال+آزمون هفته‌ای
قرار می‌دهیم🌹
باتشکر.در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.