توضیحات درباره کانال آهنگهای غمگین و احساسی :


کانال اول: @emam_hosein_karbala

ارتباط با ما 👇👇
@eshgh77477

جهت درخواست آهنگ 👇👇
@Daryaygham72bot

تبلیغات 👇👇👇

@Ho3einsoltani
تعرفه تبلیغات 👇👇👇

@tabliqatdaryaygham72

سایت:
http://daryaygham.ir

کانال آهنگهای غمگین و احساسیدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.