کانال آموزشی دست سازه های چکاوک

کانال آموزشی دست سازه های چکاوک

کانال ما در نظر دارد الگو ها را رایگان و با کمترین هزینه در اختیار شما بذاره


تعرفه ی تبلیغات برای دوستانی که هم صنف نباشن از 10 شب تا 10 صبح 35 هست
برای دوستان همکار چون جذب ممبرشون خیلی بهتر هست از 10 شب تا 10 صبح 50


آیدی مدیر کانال
@pendarrrrrr

کانال آموزشی دست سازه های چکاوک