کانال کافه نقاشی

کانال کافه نقاشی با حضور اساتید حوزه هنر به معرفی و نقد آثار نقاشان جهان و ایران ، معرفی مکاتب هنری و کتاب های حوزه هنر می پردازد .

برنامه هفتگی ما در کانال کافه نقاشی :

شنبه: نقاشی جهان – نقاشی ایران- معرفی مکتب های هنری

یکشنبه: نقاشی جهان – نقاشی ایران- معرفی هنرمند

دوشنبه: نقاشی جهان – نقاشی ایران- معرفی کتاب های هنری

سه شنبه: نقاشی جهان – نقاشی ایران- معرفی مکتب های هنری

چهارشنبه: نقاشی جهان – نقاشی ایران- معرفی هنرمند

پنجشنبه: نقاشی جهان – نقاشی ایران-معرفی و شرح اصطلاحات هنری

جمعه: نقاشی جهان – نقاشی ایران- – معرفی موزه ها و گالری های مهم جهان

https://telegram.me/cafepaint

 

#نقاشی #هنر #مکتب #هنری #موزه #گالری

ورود به کانال