توضیحات درباره کانال کافه روانشناسی ستاره :


*ستاره* روانشناس رواندرمانگر مدرس دانشگاه عضو سازمان نظام روانشناسی زوجدرمانگر سکس تراپ طلاق مشاوره فردی ازدواج مدیریت روابط#تبلیغات👇 @setaremehr_tablighتعیین وقت #مشاوره_حضوری و #تلفنی ؛ @Setare_Mehr_botمشاوره رایگان #شنبه ؛ @moshavere_raygan_bot

کانال کافه روانشناسی ستارهدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.