توضیحات درباره کانال کافه ترید☕️ | مهندس بهرامی :


ادمین تبادل، سوال درباره دوره های آموزشی و سبدگردانی):
@kafetrade_admin

آیدی مدیر( مشاوره): @mhdbhr

💠شعار ما: کافه ترید؛ ترید با آرامش

✨کانال VIP پولی نداریم اما هم گروه و هم کانال VIP رایگان مخصوص شاگردانم هست

کانال کافه ترید☕️ | مهندس بهرامیدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.