کانال کاری بورس

کانال کاری بورس

تحلیلها و پیشنهادات ارائه شده در کانال فقط تحلیلهای شخصی هست و مبنای خرید و فروش قرار نگیرد

مدیر کانال :
@ghasemkari

ادمین روابط عمومی
@Ad_KariBourse

شرایط آموزش بورس
👇👇👇👇👇👇
@edkaribourse

کانال کاری بورس