توضیحات درباره کانال کاریابی کنگاور :


اولین
کانال کاریابی کنگاور

⚘اگ نیاز ب کار یا نیرو کاری دارید
ب کانال ما بپیوندید⚘

برای ثبت آگهی و تبلیغات و تبادل
👇👇

@ka13999👩‍💻

تبلیغات و سوالات شما
👇👇

@sf202👨‍💻


فرحی
09186098250در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.