کانال کاریابی خورشید البرز

کانال کاریابی خورشید البرز

موسسه ی مشاوره شغلی و کاریابی خورشید البرز (استان البرز)با کادری مجرب در خدمت کارجویان محترم میباشد..

اشتغال و کاریابی..
خدمات بیمه بیکاری…

ارتباط با مدیرکاریابی از طریق ادمین زیر
@karyabikhorshidalborz

تلفن ثابت ۴۴۲۴۰۵۲۵
همراه مدیر ۰۹۱۲۶۹۵۹۰۶۸

کانال کاریابی خورشید البرز