توضیحات درباره کانال کاریابی بین المللی شادا :


مؤسسه مشاوره شغلی و کاریابی بین المللی شادا (دارای مجوز رسمی)-وکیل رسمی مهاجرت استرالیا آقای محمدرضا عظیمی

📞021 91009946

وبسایت دفتر ایران:
www.shadavisa.com
وبسایت دفتر استرالیا :
www.shada.com.au
ارتباط با دفتر تهران:
info@shadavisa.com
@Shadaofficeدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.