توضیحات درباره کانال کارویه ، سازندگی :


💠 ارتباط با مدیر کانال”شکوفه حشمت” 👇

@shekoofeh_heshmat

💠ارسال نظر،انتقاد،پیشنهاد واخبار روستا 👇

@Dar_roosta_karoyeh

#کارویهدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.