توضیحات درباره کانال کارویه،روستای فراموش شده :


💠 ارسال خبر – عکس – نظر
جهت درج در کانال ” کارویه، روستای فراموش شده”👇

@shekoofeh_heshmat

#کارویهدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.