کانال کارشناسان توزیع برق ایران

⛔تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران

🔻ان الله مع الصابرین

🔻بزرگترین کانال مختص

💢وزارت نیرو 💢 توانیر💢توزیع برق ⚬پیمانکاران🏁مشاوران


ارسال نظرات :
@Tozi_niroo

🔹اینستاگرام :

https://www.instagram.com/tozi_news_ir

کانال کارشناسان توزیع برق ایران

ورود به کانال
تبلیغ کانال