توضیحات درباره کانال کاردستی و اوریگامی :


تبلیغات در ۱۹ کانال آموزشی فرهنگی با بالغ بر ۴۵۰ هزار عضو فرهیخته👇

@tablighat_amoozeshi

تعرفه تبلیغات و مشاوره با ادمین تبلیغات☝️در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.