توضیحات درباره کانال ژورنال مانتو شانل (یونیفرم ،اسپرت،راحتی و مجلسی) :
در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.