توضیحات درباره کانال پیمانکاران جعفری تهران بزرگ :


✅پیمانکاران جعفری🟢حفاری چاه و تونل باسابقه ای بیش از ۲۰سال


🟢انجام دیوار چینی اجر گری سفال انواع بلوک


🟢تخریب و باسازی


⏰طبق زمان بندی
🔴 09366833316

🆔 @peymankari_tehran021
جعفریدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.