توضیحات درباره کانال پژوهشگران دانا :


مشاوره در زمینه تالیف و چاپ کتاب
تالیف پایان نامه
مشاوره جهت تالیف و چاپ مقاله
اقدام پژوهی،کنش پژوهی، ترجمه و کلیه ی کار های دانشجویی
@articlepenman2در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.