توضیحات درباره کانال پوشاک و پشمینه(بانه) :


پشمینه اصل کاتالوگ در انواع رنگ و طرح’ تک رنگ و دو رنگ هر متر 115هزار
دو متر و سه متر
*پشم نخی اصل انواع طرح و رنگ
پوشاک باکیفیت و قیمت مناسب
ارسال سراسرکشوربه صورت حضوری وانلاین
کانال تلگرامی ما
@pashmina_banehدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.