توضیحات درباره کانال پوشاک قیمت مناسب شای پوشاک ارسال از تولیدی :


انواع پوشاک قیمت مناسب
از مجموعه بزرگ شای پوشاک ( سنجاق شده در کانال)
ارسال رایگان (پیشتاز 4 اضافه میشه)

کانال کد و تنخور
tg://resolve?domain=joinchat/U30HmzZhzCNZsIXn
کانال فقط حراجی
tg://resolve?domain=joinchat/RTcJ2xA-tj2oQ0PI

ارتباط با ادمین
@f_b_amolدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.