توضیحات درباره کانال پوشاک غلامی :


مشهد انتهای فرامرزعباسی .خیابان بهاران. داخل بهاران 4
پوشاک غلامی شعبه دیگری ندارد
@Omidqolamii
09353841248
37643577✆
آیدی پیج اینستاگرام : pooshak._.gholami@

کانال پوشاک غلامیدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.