کانال پزشکی دندانپزشکی داروسازی

کانال پزشکی دندانپزشکی داروسازی

این کانال متعلق به موسسه ساختار پژوهش امید با مجوز رسمی از وزارت علوم و بهداشت است و جهت ارائه اطلاعات ادامه تحصیل پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی میباشد. تلفن های تماس موسسه:
تهران: 02144023612
شیراز: 07136292420
اصفهان: 03136703506

کانال پزشکی دندانپزشکی داروسازی