توضیحات درباره کانال پروفایل تلگرام ای روی دل‌آرایت مجموع زیبایی/مجموع :


ای روی دل‌آرایت مجموع زیبایی/مجموع چه غم دارد از منکه پریشانم
#سعدی

کانال پروفایل تلگرامدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.