کانال پرورشی مدارس ツ

کانال پرورشی مدارس ツلب را هنـر خنده بیـاموز وگـرنه
گریاندن یک جمع پریشان هنری نیست

💠مدیر کانال👇

🌛عمودانا🌜

❤مجـری تخصصی #جشن_تکلیف درکشور
🎁مجـری صحنه
🎁در همـایش ها وجشن های دانش آموزی

🆔 @amoodana
📲09150051305

⛔️تبلیغ و تبادل👇

🆔 @drsifile

کانال پرورشی مدارس ツ