توضیحات درباره کانال پرسش و پاسخ پزشکی از پزشکان :


هر سوال پزشکی داری میتونی از طریق آی دی زیر از تیم پزشکی ما بپرسی
در اسرع وقت پاسخ داده میشود…..
@soilskyدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.