توضیحات درباره کانال پخش همکاری مُدلند💞 :


هُوَالرَزاق🌻
کانالی متفاوت با قیمت های باورنکردنی
ارسال دقیق و پیگیری منظم
ارسال کارا دست خودمه🤩 ب
ارسال پیشتاز
شماره تماس جهت تماس ضروری👇
۰۹۹۳۴۰۶۱۷۷۰

کانال واریزی:
@modlandvarizi
ایدی جهت سفارش:

@Abdi2121
@modlandadmin
لینک کانال:
@hamkarimodlandدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.