توضیحات درباره کانال پخش عمده و همکاری نازنین :


⁦♥️⁩آیدی سفارش:
@nazanin_clothing

💙کانال تنخور:
tg://resolve?domain=joinchat/AAAAAFZ-bnAA_ncZlUMI1Q

💚کانال اعتمادسازی:
tg://resolve?domain=joinchat/AAAAAFG23NOLzk3EJw7XuQ

💛کانال توضیحات:
tg://resolve?domain=joinchat/AAAAAEUVAmQ88TnL2Apgtwدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.