توضیحات درباره کانال پارچه فروشی آنی :


کانالی پر از پارچه های شیک و قیمت مناسب.ارسال ب سراسر ایران..خرید حضوری نداریم.
@nazary13761376در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.