توضیحات درباره کانال پادچی | پادکست و کتاب صوتی :


قسمت‌ کوچکی‌‌ از روزت رو به جای‌ گوش‌ دادن‌ به‌ موسیقی‌ های‌ بی‌ محتوا صرف‌ یادگیری‌ کن ، ضرر کردی‌ با من🌱
پادکست بشنویم🎧
کانال تلگرام پادکست‌ پادچی🌗

ارتباط با ما 👈 @podchicontact

تبلیغات 👈 @podchiadدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.