توضیحات درباره کانال پادکست فارسیِ یار دبستانی :


اینجا ما آدم ها با داستان هایمان دور هم جمع شده ایم ، شنیدن قصه های شما بزرگترین دستآورد این پادکست است. با داستان هایتان همراه من باشید.

@un_yooyooدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.