توضیحات درباره کانال پابجی موبایل :


ساماندهی


ادمین کانال
برای خرید یوسی به ایدی زیر پیام دهید
@SoltanQarb

tg://resolve?domain=joinchat/U7FaYuLaNdf37rF0

لینک گروه پاپجی موبایل
tg://resolve?domain=joinchat/EMOKMB0ohd2dRszhدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.